آدرس فلزیاب زرشناسان

فلزیاب RD 1000 

فلزیاب RD 1000 

فلزیاب RD 1000  دستگاه RD 1000 در کشور آمریکا تولید شده است. این دستگاه با اینکه قادر به تشخیص اجسام فلزی و اجسام غیر فلزی ... ادامه مطلب
فلزیاب  PMD A1000

فلزیاب  PMD A1000

فلزیاب  PMD A1000 فلزیاب نقطه زن PMD A1000 دارای سیستم کاری آنالوگ و دیجیتال میباشد از جمله دستگاه هایی است که مناسب شرایط سخت و ... ادامه مطلب